Notes from the Esker

drpeel's blogg : geocaching, musik, konst, mtb m.m.

Ska vår son betala priset för kommunens brister

Skolverket som central förvaltningsmyndighet ska styra, stödja, följa upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolinspektionen har ansvar att utföra inspektionerna för att utvärdera om skolorna följer skollagen. Skolinspektionen har kommit fram till att det finns brister i kommunernas utredningar angågende särskoleplaceringar. Rent generellt finns det [...]

  • Kategorier

  • Senaste kommentarer

  • Senaste inläggen

  • Similar Posts

      None Found
  • Arkiv