Notes from the Esker

drpeel's blogg : geocaching, musik, konst, mtb m.m.

IPRED och TPB rättegången

Posted on | april 21, 2009 | No Comments

Jag har medvetet inte gått in så mycket i diskussion om IPRED lagen eller The Pirate Bay rättegången. Det finns flera orsaker till det som jag inte går in på här just nu. Jag tänkte bara inflika lite i fildelningsdebatten med en anekdot från tiden innan Napster, Kazaa och The Pirate Bay (eller bittorrent). 1999 fick jag ett mail från en jurist på IFPI. Jag hade ett antal musikfiler på min hemsida, tillgängliga för allmänheten eftersom det var musik jag tyckte var bra och jag ville göra allmänheten upplyst om denna fantastiska musik. Jag publicerar nedan det mail jag fick från IFPI’s jurist. Det känns bara kul med tanke på hur fildelningskulturen har utvecklats på bara 10 år. Jag plockade naturligtvis bort mina mp3-filer från hemsidan. Anledningen till att IFPI kom över min sida vet jag inte, men under perioden då jag fick mailet så hade jag en låt som stod i särklass i nedladdningshistoriken. Tror det var över 20000 st nedladdningar under några månader. :big smile:.

Urklipp från mail:

ifpi_mail1999

Till ansvarig för hemsida: http://peel.org/music.html

Angående tillhandahållande av kopierade ljudfiler till allmänheten via Internet.

IFPI Svenska Gruppen är en branschorganisation som företräder skivbolag och deras rättigheter. Inom ramen för denna verksamhet ingår att bevaka Internet och agera mot den eller de som använder musik på sätt som strider mot upphovsrättslagen.

Då IFPI Svenska Gruppen konstaterat att Ni tillhandahåller kopierade ljudfiler till allmänheten, i Ert fall i Mpeg 1 Layer 3 (MP3) format, via Internet vill IFPI med detta brev informera Er om de rättsregler som är knutna härtill.

Att överföra ett musikverk från fonogram till exempelvis MP3-format är att jämställa med kopiering. Detta gäller även överföring av ett musikverk från fonogram till någon form av datalagringsutrymme på Internet. För att tillhandahålla kopierade ljudfiler via Internet krävs, enligt upphovsrättslagen, att tillstånd inhämtas från dess rättighetshavare. Utan sådant tillstånd utgör tillhandahållandet ett brott mot upphovsrättslagen.

Vidare vill IFPI Svenska Gruppen upplysa Er om att medverkan till brott mot upphovsrättslagen är straffbart. Detta får till följd att det bl a är förbjudet att genom s k djuplänkar (eng. deeplinks) från sin hemsida tillhandahålla kopierade ljudfiler som fysiskt är lagrade i eller utanför Sveriges gränser.

IFPI Svenska Gruppen agerar i detta fall även på uppdrag av upphovsrättorganisationerna Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
(STIM) samt Nordic Copyright Bureau (NCB) som bägge företräder upphovsmän och musikförlag.

Brott mot upphovsrättslagen kan efter anmälan från rättighetshavarna, på vars uppdrag IFPI Svenska Gruppen agerar, medföra fängelse upp till två år, böter samt höga skadestånd.

Ni uppmanas härmed att omgående upphöra med att tillhandahålla de aktuella kopierade ljudfilerna via Internet till allmänheten.

Det erinras om att IFPI Svenska Gruppen kommer att kontrollera att ovannämnda verksamhet upphör.

Kompletterande upplysningar kan ges av undertecknad på denna e-mailadress eller följande postadress: IFPI Svenska Gruppen, Box 1008, 171 21 SOLNA.
Tel: 08-7359750/Fax: 08-273745.

Magnus Mårtensson
Jur kand
IFPI Svenska Gruppen

Slut på urklipp.

Ja, det var min roliga och nu 10 år gamla anekdot i fildelningsdebatten. Fildelning är bra. Förbud är dåligt.

Dela:
 • email
 • Twitter
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Ping.fm
 • LinkedIn
 • MySpace
 • RSS

Comments

Leave a Reply

 • Kategorier

 • Senaste kommentarer

 • Senaste inläggen

 • Similar Posts

 • Arkiv